Zapraszamy do oglądania najnowszego wydania Informacji, a w nim m.in. o:

  • likwidacji miejskich palenisk w budynkach komunalnych
  • konkursie krakowskich szopek
  • nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 134 oraz kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 111
  • centrum kompleksowej pomocy dla osób po amputacjach
  • ekologicznych samochodach dla Straży Miejskiej
  • nowych wózkach do sprzedaży obwarzanków i pamiątek
  • krakowskich eko-pudełkach
  • Mikołajkach w Krakowie