Obowiązek informacyjny

Strona główna / Obowiązek informacyjny

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych strony internetowej „Telewizja.krakow.pl”, której właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Nota zawiera informacje dotyczące polityki prywatności. Podstawy prawne: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Zarządzenie nr 512/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 4 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa polityki informacyjnej za pomocą kanałów internetowych.

Polityka prywatności

Strona internetowa „Telewizja.krakow.pl”, szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich.

 1. Prawo autorskie
  • Wszelkie treści strony internetowej „Telewizja.krakow.pl” są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
  • Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Gminą, których materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej „Telewizja.krakow.pl”.
 1. Zasady korzystania z serwisu
  • Informacje zamieszczone na stronie internetowej „Telewizja.krakow.pl” mają wyłącznie charakter informacyjny.
  • Właściciel strony internetowej „Telewizja.krakow.pl” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób trzecich. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.
  • Właściciel strony internetowej „Telewizja.krakow.pl” informuje, że stosuje następujące technologie śledzące:
   • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony
   • kod śledzenia Gemius – w celu analizy statystyk strony
 1. Odpowiedzialność
  Właściciel strony internetowej „Telewizja.krakow.pl” dokłada starań, aby zawarte informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych.
 1. Informacje o plikach Cookies
  W czasie odwiedzin strony internetowej „Telewizja.krakow.pl” może się zdarzyć, że na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.
 1. Reklamacje
  Wszelkie reklamacje związane ze stroną internetową „Telewizja.krakow.pl” i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane administratorowi mailowo na adres: magiczny.krakow@um.krakow.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości niniejszej nocie prawnej. Reklamacje kierowane do administratora, dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu będą przekazywane przez administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 1. Zmiany noty prawnej
  Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej nocie prawnej.