Miliardy litrów dobrej wody prosto z kranu, miliony przepracowanych godzin, 2280 km sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna licząca 1935 km, cztery zakłady uzdatniania wody, dwie oczyszczalnie ścieków, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów oraz wiele innych obiektów infrastruktury – to Wodociągi Miasta Krakowa dzisiaj, po 120 latach swojej działalności.

Obchody 120 lat istnienia Wodociągów Miasta Krakowa

14 lutego minęło sto dwadzieścia lat od powstania przedsiębiorstwa. Jubileusz wieńczący długoletnie wysiłki oraz solidną, systematyczną pracę wielu pokoleń krakowskich wodociągowców, przypadł na czas obowiązywania szczególnych obostrzeń związanych z pandemią, dlatego odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Główna uroczystość obchodów 120-lecia utworzenia przedsiębiorstwa miała miejsce dziś, 15 lutego o godz. 9.00 w kościele ss. Norbertanek przy parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Okolicznościowej mszy świętej towarzyszyła ceremonia nadania i poświęcenia Sztandaru Wodociągów Miasta Krakowa.