Szczęsny Filipiak, przewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, zachęca do udziału w wyborach do rad dzielnic. 2 grudnia będziemy wybierać radnych dzielnicowych. Zazwyczaj nie pamiętamy o tym, że dzielnice wypełniają wiele istotnych z punktu widzenia nas, mieszkańców zadań. Jako mieszkańcy mamy dzięki temu bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w naszym otoczeniu.