Obchody 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej są okazją do podsumowania ostatnich dwóch dekad. W tym czasie w Krakowie zrealizowano ponad 420 projektów obejmujących szereg dziedzin, w tym kulturę, edukację, rewitalizację, turystykę, zdrowie. Wsparcie z Funduszy Europejskich wyniosło około 5 mld zł.