Współpraca Krakowa ze Lwowem jest znacznie dłuższa, ale właśnie 25 lat temu podpisana została umowa między naszymi miastami. Wymieniamy się doświadczeniami samorządowymi, inwestycyjnymi i kulturalnymi, edukacyjnymi. Na 25-lecie w obu miastach równolegle posadzono po 25 drzew. W Krakowie obecnie mieszka ok. 100 tys. obywateli Ukrainy, jest to więc bardzo znacząca społeczność.