14 maja 2019 r. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Komitety Obywatelskie powstały z zadaniem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 r., pierwszych po upadku komunizmu. Dowiodły, że Polacy są zdolni do wspólnego działania, pomimo dzielących ich różnic.