Kopiec Piłsudskiego zwany również kopcem niepodległości ma już 80 lat. To największy z krakowskich kopców. Usypany został jako pomnik walki narodu o niepodległość. W kopcu złożono ziemię z wszystkich pól bitewnych I wojny światowej, na których walczyli Polacy.

Kopiec upamiętnia postać Józefa Piłsudskiego, odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów i bohaterskie wysiłki zmierzające do jej utrzymania w XX wieku. Jego patron był dowódcą Legionów Polskich, które walczyły w I wojnie światowej, a następnie faktycznym przywódcą odrodzonej Polski. Kopiec był wznoszony w latach 1934-1937. Imię Piłsudskiego nadano mu po śmierci wodza w 1935 roku. Dewastowany przez okupacyjne władze niemieckie podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu skazany na zapomnienie przez władzę komunistyczną, został odrestaurowany w latach 80. XX wieku. Złożono tu ziemię z pól bitew i miejsc kaźni Polaków z okresu powstań, dwóch wojen światowych i komunistycznego reżimu – dlatego bywa nazywany „Mogiłą Mogił”.

0