W Krakowie, w dniach od 12 do 15 września, odbywa się 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Plant Functioning Under Enviromental Stress”. Organizatorem jest Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, Węgierską Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Alberty w Edmonton.

Krakowskie spotkania fizjologów roślin zajmujących się tematem wpływu niekorzystnych warunków środowiska na rośliny, odbywają się od 1995 roku. Na spotkaniach tych można zapoznać się z najnowszymi trendami w badaniach, a także zawiązać współpracę oraz realizować wspólne projekty.

W konferencji uczestniczy około 200 osób – w większości z krajów europejskich, a także m.in. z Chin, Kanady oraz Libanu. W jej ramach organizowany jest konkurs dla młodych pracowników na najlepszą prezentację wyników badań.