25 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

W tym roku o przyjęcie do klas pierwszych starać się będą ostatni absolwenci wygaszonych gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. W Krakowie mają do wyboru 79 samorządowych szkół ponadpodstawowych: 37 liceów ogólnokształcących, 22 technika oraz 20 branżowych szkół I stopnia. Szkoły te łącznie przygotowały ponad 17 tysięcy miejsc w klasach pierwszych.

Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron. Ostateczna oferta rekrutacyjna, określająca liczbę i specyfikę oddziałów oraz liczbę miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach, zostanie przedstawiona do 25 kwietnia. Warto pamiętać, że podczas naboru kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół. Im więcej szkół w podaniu, tym większe prawdopodobieństwo pomyślnej rekrutacji!