Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy alei Róż. Dzięki projektowi „Aleja Róż na nowo” w to miejsce powróci zieleń. Pojawią się szpalery lip, róże, a także nowa mała architektura.

Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, po dopełnieniu wszystkich formalności, zostanie podpisana umowa. Wtedy wykonawca będzie mógł rozpocząć prace w terenie. Będzie miał na to dziesięć miesięcy.

„Aleja Róż na nowo” to projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r. W jego ramach przewidziano powrót do czasów sprzed przebudowy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to na alei postawiono pomnik Włodzimierza Lenina.

W ramach prac otworzony zostanie historyczny układ zieleni, zostaną posadzone nowe szpalery lip i róż. Pojawią się nowe ławki i kosze, a także stojaki rowerowe.