Stalexport Autostrada Małopolska podpisała porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zawieszenia opłat przy dużym natężeniu ruchu na autostradzie A4 między Krakowem a Katowicami podczas Światowych Dni Młodzieży.

W przypadku szczególnie wysokiego natężenia ruchu oraz w zależności od sytuacji na pozostałych drogach, koncesjonariusz będzie miał możliwość zawieszenia poboru opłat za przejazd w wybranych kierunkach na jednym lub dwóch placach poboru, tj. w Mysłowicach i Balicach.

Koncesjonariusz nie uzyska rekompensaty za opłaty, których nie pobierze od kierowców, a resort nie będzie wnosić roszczeń w związku z uszczupleniem wpływów do Skarbu Państwa.

Na czas Światowych Dni Młodzieży, w związku ze wstrzymaniem remontu nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków, przywrócona zostanie zwykła organizacja ruchu.