Od stycznia do marca będą prowadzone badania utraty ciepła w domach jednorodzinnych na terenie dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Badania wykonywane są kamerą termowizyjną z zewnątrz budynku, nie jest wymagany bezpośredni kontakt z mieszkańcem.

Ze względu na pandemię COVID-19, a także mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu, badania w tym sezonie grzewczym będą przeprowadzone w innej odsłonie niż dotychczas. Co za tym idzie, w tym roku nie będą prowadzone indywidualne zapisy.

Od stycznia do marca na terenie dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK, według przygotowanej listy punktów adresowych, wykonają zdjęcia poszczególnym budynkom mieszkalnym jednorodzinnym.

Trasy są tak opracowane, aby poruszać się tylko po drogach ogólnodostępnych, wykluczając wejścia na teren prywatny. Badania będą wykonywane tylko z zewnątrz budynku. Zdjęcia posłużą m.in. do analizy stanu ocieplenia budynków jednorodzinnych na terenie Krakowa.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem ds. Jakości Powietrza UMK pod numerem infolinii 12 616 88 48.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie grzewczym odbyła się czwarta edycja bezpłatnych badań kamerą termowizyjną domów jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Badania realizowane były przez doradców energetycznych zatrudnionych w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Pracownicy wydziału w 2019 r. przebadali łącznie 143 nieruchomości wykonując zdjęcia termowizyjne, na których zaprezentowano krakowianom problem związany ze stratami ciepła.

Badania przeprowadzano w czasie sprzyjających warunków pogodowych – z odpowiednią różnicą temperatur, wynoszącą przynajmniej 15°C pomiędzy wnętrzem budynku a temperaturą zewnętrzną, bez silnego wiatru, nasłonecznienia czy opadów atmosferycznych.

Łącznie podczas wszystkich czterech edycji badań przebadano 295 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta, a mieszkańcom przekazano raporty z wykonanych badań, zawierające termogramy wskazujące ucieczki ciepła z budynku.