– Bardzo się cieszę, że powstała idea, która ma za zadanie poznanie nas – mieszkańców ze sobą. Zobaczenie, jak dużą, piękną, różnorodną tworzymy wspólnotę – mówi Antoni Stąpor z antykwariatu Abecadło na ul. Kościuszki 18. „Bądź uśmiechniętym, wspierającym, życzliwym mieszkańcem Krakowa”… i czytaj książki!