Przy okazji remontu nakładkowego na ul. Kobierzyńskiej ZDMK doświetliło 9 przejść dla pieszych. Równolegle trwa montaż dodatkowych latarni przy ponad 60-ciu innych przejściach dla pieszych.