Dodatkowe znaki drogowe, pulsujące światła i kierownik ruchu, który asystuje pieszym podczas przechodzenia przez ul. Zakopiańską. To wszystko po to, aby wzmocnić bezpieczeństwo przechodniów na tymczasowym przejściu, które powstało w rejonie budynku inspektoratu ZUS Kraków-Łagiewniki w związku z budową Trasy Łagiewnickiej.

Dzięki tym rozwiązaniom piesi są bardziej widoczni, zwłaszcza po zmroku, a kierowcy dojeżdżający do przejścia dla pieszych zwalniają.