Program “Bezpieczny Kraków” przypomina, że 1 czerwca wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy dają pieszym, wchodzącym na pasy, prawo pierwszeństwa w ruchu przed wszystkimi pojazdami, z wyjątkiem tramwajów.