Ze względu na skomplikowane warunki prawne panujące w naszym mieście, metropolitalny bilet aglomeracyjny musi być stworzony na zasadzie partnerstwa. Zarząd Transportu Publicznego zaproponował rozwiązanie, w którym wszyscy mieszkańcy obszaru metropolitalnego będą mieli możliwość swobodnego skorzystania z dowolnego środka transportu publicznego. Cena zintegrowania systemu transportowego zostanie uwzględniona podczas podwyżki cen biletów okresowych.