Przy ulicy Węgrzynowickiej powstał plac zabaw, kładka i ścieżka edukacyjno-rekreacyjna dla mieszkanek i mieszkańców. W niedzielę, 9 czerwca odbył się tam ekopiknik. Wydarzenie było połączone z oficjalnym otwarciem bobrowej ścieżki edukacyjnej i placu zabaw na Wzgórzach Krzesławickich.

Nowe miejsce w Węgrzynowicach zostało zaprojektowane tak, by wkomponowało się w istniejącą zieleń. Ograniczona została ingerencja w siedliska naturalne, co pozwoliło zachować pierwotny charakter otoczenia. Główną oś terenu stanowi kładka, która scala wszystkie części parku.

Zgodnie z założeniami, park składa się ze ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej, łączącej elementy zabawy o charakterze przyrodniczym z punktami obserwacyjnymi w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli podążać śladem bobra, którego życie stało się inspiracją do urządzenia tej przestrzeni.