Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozstrzygnął właśnie przetarg i znalazł firmę, która podejmie się wykonania remontu ostatniego fragmentu ulicy Bieżanowskiej między ul. Nad Potokiem i Jerzmanowskiego. Podpisanie umowy nastąpi w najbliższych dniach a prace rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja.

Termin zakończenia prac remontowych określono na 2020 r. Wynika on z obawy przed tym, co zostanie znalezione po rozkopaniu ulicy. W związku z tym, że kiedyś były to tereny kolejowe, może się tam znaleźć sporo nieujętej w żadnej dokumentacji kabli rur oraz innych elementów infrastruktury. Tak było w wypadku wcześniejszych fragmentów ul. Bieżanowskiej.

Przebudowa brakującego fragmentu obejmie całość prac łącznie z wymianą infrastruktury schowanej pod ziemią. W tej chwili trwa też opracowywanie objazdów oraz optymalnej trasy zastępczej dla autobusu nr 143, który kursuje po tym fragmencie ulicy.

Remont będzie kosztować ponad 9 milionów złotych.