Prof. Andrzej Białas i prof. Jacek Purchla zostali uhonorowani brązowymi medalami „Cracoviae Merenti”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się dziś w samo południe w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa przyznane zostały brązowe medale „Cracoviae Merenti”. Tym razem za zasługi dla Krakowa docenieni zostali wybitni profesorowie. Prof. Andrzej Białas to naukowiec, który specjalizuje się w zagadnieniach fizyki teoretycznej oraz fizyki wysokich energii. Jest jednym z głównych twórców i liderem krakowskiej szkoły fenomenologii i teorii fizyki cząstek. Prof. Jacek Purchla to historyk sztuki i ekonomista, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, krakowianista, nauczyciel akademicki, członek Polskiej Akademii Umiejętności.