Ruszył najtrudniejszy etap prac, związanych z budową łącznicy kolejowej (przy skrzyżowaniu al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielickiej i Limanowskiego). Należy liczyć się z dużymi utrudnieniami. Pod budowaną estakadą przejeżdżają wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej. Tramwaje będą kursowały przez cały czas trwania tego etapu budowy, a autobusy tylko przez jego część. Utrzymana zostanie także – przez większość czasu – przejezdność estakady Obrońców Lwowa (na dwóch lub jednym pasie).

16 sierpnia ruszył etap, zapowiadany przez PKP PLK od wielu miesięcy, wiążący się z największymi utrudnieniami dla kierowców. W tym czasie PKP planuje wykonać odcinki łącznicy nad skrzyżowaniem. Aby tego dokonać, musi nie tylko ustawić tymczasowe podpory na tarczy skrzyżowania, ale i operować kilkusettonowymi dźwigami w miejscu, gdzie obecnie poruszają się samochody.

ZIKiT uzyskał od PKP PLK zgodę prowadzącego budowę i odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wykonawcy na utrzymanie na tym skrzyżowaniu wyłącznie komunikacji zbiorowej. Tramwaje będą kursowały przez cały czas trwania tego etapu budowy, a autobusy tylko przez jego część. Utrzymana zostanie także przez większość czasu przejezdność estakady Obrońców Lwowa (na dwóch lub jednym pasie).

Przedstawiona przez PKP organizacja ruchu stanowi bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców, jednak jest to wersja alternatywna. Pierwotnie PKP planowało całkowicie zamknąć skrzyżowanie na pół roku.

O planowanych zmianach w komunikacji autobusowej przeczytasz TUTAJ.