Zrównoważony i niskoemisyjny transport to główne cele, jakie przyświecają powstaniu wzdłuż Trasy Łagiewnickiej nowej linii tramwajowej. Ale ekologiczne podróże umożliwi także sieć ścieżek rowerowych.

Ścieżki rowerowe powstają na całym ciągu inwestycji. Łącznie długość ścieżek rowerowych to ponad 3 km, podobnie ciągów pieszo rowerowych – także ponad 3 km.

Nowe, dwukierunkowe ścieżki rowerowe zostaną odpowiednio wydzielone i oznakowane. W obrębie skrzyżowania z linią kolejową i ul. Zakopiańską ciągi rowerowe zostały poprowadzone w tunelach.

Obecnie na ukończeniu jest wykonywanie całego układu ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Witosa. Układ ścieżek rowerowych będzie wyprowadzony w kierunku ul. Totus Tuus. Ten układ drogowy dla rowerzystów będzie oddany do końca wakacji.

– Wzdłuż ul. Zakopiańskiej wykonano część ścieżek rowerowych i najdalej do października ścieżki w tym rejonie powinny zostać zakończone. Z kolei na ul. Rostworowskiego, chcemy oddać mieszkańcom zarówno ciągi piesze, rowerowe jak i układ drogowy do końca wakacji – zapowiada Krzysztof Migdał, inżynier kontraktu, Trasa Łagiewnicka SA

Teren nad tunelem, który przebiega pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Pszczelną, będzie zagospodarowany w formie obiektów rekreacyjnych. Także na nim zostaną wydzielone ścieżki rowerowe i ciągi piesze. Nowa infrastruktura rowerowa zostanie połączona z istniejącymi ścieżkami rowerowymi. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji także zadaszony parking na 100 jednośladów i punkt do samodzielnych napraw rowerów. Te elementy zostaną zlokalizowane w rejonie pętli na Kurdwanowie.

Koszt całości budowy Trasy Łagiewnickiej to ponad 654,4 mln zł netto. Wysokość dofinansowania UE na realizację linii tramwajowej wynosi 97,56 mln zł.