Zarząd Budynków Komunalnych prowadzi zintensyfikowane działania podporządkowane likwidacji pieców opalanych paliwem stałym w położonych na terenie Krakowa budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Działania te są podejmowane w związku z wchodzącym w życie 1 września 2019 r. zakazem palenia węglem i drewnem w Krakowie, a także w celu zwiększenia komfortu użytkowego lokali komunalnych. Do końca roku z mapy Krakowa znikną wszystkie paleniska, znajdujące się w budynkach miejskich.

Według stanu na 1 stycznia 2014 r. w zarządzie ZBK pozostawało 116 budynków komunalnych w których funkcjonowało łącznie 556 palenisk węglowych. Obecnie, w związku z prowadzonymi przez miejską jednostkę działaniami, według stanu na 31 października 2018 r. na terenie Krakowa pozostają jedynie 4 budynki stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, w których znajduje się łącznie 7 czynnych pieców i 2 kotłownie opalane paliwem stałym. W dwóch z tych budynków aktualnie prowadzone są prace w zakresie zmiany systemu ogrzewania, których zakończenie planowane jest w pierwszej połowie grudnia 2018 r. Natomiast w zakresie pozostałych dwóch jednorodzinnych budynków prowadzony jest proces przeprowadzki lokatorów do dwóch wyremontowanych przez Gminę Miejską Kraków zamiennych lokali komunalnych, co powinno zostać sfinalizowane do końca listopada 2018 r.