Zainstalowanie różnorodnych przedmiotów do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych na terenie Plant Bieńczyckich.

Koszt: 100 000 zł

Edycja BO: I – 2014 r.

0