611 projektów zgłosili mieszkańcy Krakowa do budżetu obywatelskiego 2016 (stan na 1 kwietnia na godz. 8.15). 215 wniosków miało charakter ogólnomiejski, a 396 dotyczyło zadań dzielnicowych.

– Notujemy wysoki poziom zgłoszonych projektów, zarówno na poziomie ogólnomiejskim jak i dzielnicowym. Nie obserwujemy marazmu. Promocja się sprawdziła. To pierwszy etap, to co najważniejsze, to aktywność w czasie głosowania. Będziemy wspierać mieszkańców, aby wiedza o projektach dotarła do jak największej liczby osób i żeby mogli na nie zagłosować – powiedział Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta podczas konferencji podsumowującej etap zgłaszania projektów.

– Kluczowe będzie głosowanie. Podstawowe zadanie to, żeby frekwencja była o 50% lepsza niż w ub. r. – poinformował Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Jak poinformował Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, dużą ilość projektów złożyli seniorzy, co cieszy, że akcja informacyjno – promocyjna w tej grupie odniosła wymierny skutek. – Przygotowujemy się do kolejnego etapu, w którym mieszkańcy będą wybierać projekty – powiedział Mateusz Płoskonka.

Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Otwartego Magistratu (5 czerwca) będzie budżet obywatelski. Zaplanowano m.in. forum na temat budżetu obywatelskiego oraz wystawę zdjęć zrealizowanych projektów, a także prezentację projektów poddanych pod głosowanie w 2016 r. – powiedział Rafał Perłowski, Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki. Nowością będzie możliwość oddania głosów w Punktach Obywatelskich w galeriach handlowych.

Wśród zadań ogólnomiejskich znalazły się m.in.: Kraina zabaw i relaksu w Parku Jordana, doposażenie istniejących placów zabaw w huśtawki umożliwiające dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie z miejsc rekreacji na równi ze zdrowymi rówieśnikami, pierwszy rowerowy plac zabaw PUMPTRACK w Parku Jordana, zainstalowanie na miejskich przystankach autobusowych rozkładów jazdy w formie urządzeń obsługujących system wraz z adapterami Wi Fi i mini głośnikami, system monitoringu online w krakowskich przedszkolach samorządowych z możliwością podglądu na żywo przez rodzica po zalogowaniu co robi aktualnie jego dziecko, budowa domu kultury w Płaszowie, a także placu zabaw na terenie stadionu MOS Kraków Wschód oraz organizacja na tym obiekcie letniego pikniku rodzinnego na powitanie wakacji. Krakowianie proponują także montaż elektronicznej tablicy skażeń powietrza w Nowej Hucie, przedstawiają Sposób na korki. Autorzy projektów postulują również rewitalizację Placu Nowego oraz instalację tam monitoringu, budowę kładki pieszo – rowerowej Wilga oraz trasy rowerowej nad Rudawą, garaży na rowery, montaż na terenie 10 bibliotek urządzeń do defibrylacji AED. Nowoczesny Zakrzówek dla Każdego – to z kolei projekt ogólnomiejski, który zakłada utworzenie w parku specjalnej strefy wypoczynkowej, montaż hamaków miejskich oraz modernizację alejek wraz z budową oświetlenia; inną propozycją jest odtworzenie pomostów okalających miejskie strzeżone kąpielisko nad Bagrami Wielkimi.

Wśród zadań dzielnicowych znalazły się m.in.: uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na terenie Dzielnicy III, projekt z Dz. IV “Starszaki ćwiczą”, polegający na stworzeniu grupy 90 osób w wieku 50 + którzy będą ćwiczyć, podczas zająć organizowanych pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów, siłownia pod chmurką przy ul. Zdrowej, zamalowywanie szpecącego graffiti (Dz. IX). Z Dz. VI wpłynął wniosek “Roztańczone Bronowice”, którego celem jest rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców Bronowic. Posadzenie pnączy wzdłuż ekranów akustycznych przy ul. Grota Roweckiego to z kolei jeden z postulatów w Dz. VIII.

Pełny wykaz zgłoszonych zadań będzie dostępny na stronie www.krakow.pl/budzet.

Kwota przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich wyniesie 8,5 mln zł. Na zadania dzielnicowe przewidziano 2 mln 355 tys. zł.

Do końca maja potrwa ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów. W czerwcu zostanie przedstawiony wykaz punktów, w których będzie można zagłosować on-line, a także zostaną ogłoszone listy projektów, które będą poddane głosowaniu.

Od 18 do 30 czerwca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze spośród zgłoszonych zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych. Projekty, które zyskają największe poparcie będą w całości realizowane w roku 2017. Wyniki głosowania będą znane w pierwszej połowie lipca.

Aktualne informacje na ten temat realizacji zadań pierwszej i drugiej edycji budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

I etap kampanii informacyjno-promocyjnej rozpoczął się 1 marca. Jej osią, oprócz punktów obywatelskich w galeriach handlowych są informacje i reklamy zamieszczane w telewizji, radio oraz Internecie, w tym także w mediach społecznościowych. Ponadto zaplanowano reklamę w przestrzeni publicznej (ekspozycja 100 plakatów typu citylight w najważniejszych ciągach komunikacyjnych miasta, spoty na ekranach LED), komunikacji miejskiej. Łączny koszt całej kampanii promocyjnej wyniesie ok. 450 tys. zł. Uzupełnieniem kampanii informacyjno-promocyjnej był 29 Punktów Wsparcia, które w różnych terminach i lokalizacjach miasta służyły informacją i oferowały wsparcie w zakresie przygotowania wniosku i obsługi platformy internetowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na www.budzet.krakow.pl, www.facebook.com/budzet.krakow, www.twitter.com/krakowskiBO a także pod adresem e-mail: budzetobywatelski@um.krakow.pl i numerem telefonu: 12 616 78 15.

Przypomnijmy, podczas I edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 656 projektów, podczas II edycji – 622 zadania.