Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.

Koszt: 39 650 zł

Edycja BO: I – 2014 r.

0