Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.

Koszt: 39 650 zł
Edycja BO: I – 2014 r.

Budżet obywatelski: http://budzet.krakow.pl/

0