24 stycznia Mykoła Wawryszczuk – wicemer miasta Chmielnicki spotkał się prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, by podziękować za dotychczasową pomoc udzieloną ukraińskiemu miastu oraz by zaproponować nowe obszary współpracy.