Gospodarka nocy staje się kluczowym elementem w strategii rozwoju każdego większego miasta. Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy oraz Burmistrz nocny, który będzie koordynatorem jej prac, to nowe inicjatywy zapowiedziane przez prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego. Ich celem będzie wyznaczanie kierunków oraz koordynacja działań związanych z gospodarką nocy dla ochrony dziedzictwa kulturowego Krakowa oraz kształtowania właściwych relacji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i odwiedzającymi miasto.