W centrum Krakowa trwa budowa sieci ciepłowniczej prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. Miejskie ciepło zyskają budynki znajdujące się przy ulicach św. Marka, św. Tomasza, Pijarskiej oraz św. Jana. Łączna długość powstającej sieci ciepłowniczej wyniesie 492 metrów. Po zakończeniu prac roboty przeniosą się w okolice ul. Szczepańskiej, gdzie do sieci podłączone zostanie Muzeum Krakowa. Realizacja zadania w okresie trwania epidemii powoduje mniejsze uciążliwości dla mieszkańców.

W tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zrealizuje łącznie 570 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 190 milionów złotych. 105 milionów złotych – to wartość zadań, jakie wykonane zostaną w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).