Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje na terenie Krakowa inwestycje, które pozwalają przyłączyć do sieci cieplnej część obiektów ogrzewanych dotychczas paleniskami węglowymi. W ramach projektu o wartości 56 milionów złotych udało się przyłączyć ulice: Miodową, Brzozową, Bożego Ciała i św. Sebastiana na Kazimierzu oraz Rynek Główny i łączące się z nim ulice: Bracką, św. Anny i Jagiellońską.