Dla zakupionego przez miasto obszaru Wesołej sporządzany jest obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Odbyły się także trzy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań przestrzennych.

Wiążąca decyzja o zagospodarowaniu konkretnych obiektów na ul. Kopernika, będzie jednak możliwa dopiero po szczegółowej inwentaryzacji technicznej. Na tym obszarze mamy do czynienia z budynkami wpisanymi do rejestru zabytków. Rada Miasta Krakowa odrzuciła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne o tym, kto powinien się pojawić w budynkach poszpitalnych zanim zakończy się inwentaryzacja, są przedwczesne.