W Parku im. H. Jordana prace Zarządu Zieleni Miejskiej trwają w pełni! Pracownicy ZZM to nie tylko urzędnicy realizujący zadania. To też zespół konserwatorów-ogrodników, liczący 22 osoby. Zajęcia ogrodnicze wykonują właśnie oni, codziennie wychodząc w tereny zielone. Do obiektów stale utrzymywanych przez ZZM należy m.in. wspomniany Park im. H. Jordana. Są to też niektóre parki kieszonkowe, czy skwery. Zespół konserwatorski wykonuje też liczne prace interwencyjne na terenie całego miasta.