Przed krakowskimi przedszkolami i szkołami nowy rozdział. W wielu z nich w wakacje trwały większe i mniejsze remonty, tak aby na nowy rok szkolny jeszcze lepiej służyć uczniom. W poniedziałek, 3 września, ruszył nowy rok szkolny 2018/2019. W uroczystym rozpoczęciu w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej na os. Tysiąclecia 57 wziął udział Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa.

Edukacja w liczbach

Do wskazanych we wnioskach klas pierwszych szkół podstawowych zakwalifikowano 5643 dzieci. Oferta szkół obejmowała 6237 miejsc. Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 5695 dzieci, w tym 2733 dziewczynki i 2962 chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 5066 dzieci). Na sumę 5643 dzieci zakwalifikowanych składa się:

 • 2 dzieci urodzonych w 2009 r.
 • 72 dzieci urodzonych w 2010 r.
 • 5 344 dzieci urodzonych w 2011 r.
 • 225 dzieci urodzonych w 2012 r.

Oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 18054 miejsc (w przedszkolach – 17213, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 841). W rekrutacji do wychowania przedszkolnego zostało zgłoszonych 18249 chętnych. Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 17440.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 539 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych niesamorządowych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak samorządowe, pozostało 280 miejsc wolnych.

Oznacza to, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w tanich przedszkolach nadal pozostało 819 miejsc.

W ubiegłym roku i w latach ubiegłych spośród zakwalifikowanych, rodzice blisko pół tysiąca dzieci nie podpisali umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

W stosunku do września 2017 r. powstało dodatkowo 941 miejsc w niesamorządowych publicznych przedszkolach. Łącznie w placówkach niesamorządowych publicznych, czyli działających na zasadach odpłatności, takich jak przedszkola samorządowe uczęszcza 5613 dzieci.

Struktura wiekowa 17768 zakwalifikowanych w systemie Formico do przedszkoli i kontynuujących wychowanie przedszkolne kształtuje się następująco:

 • 3 dzieci urodzonych w 2016 r. (dwuletnich)
 • 4 097 dzieci urodzonych w 2015 r. (trzyletnich)
 • 4 277 dzieci urodzonych w 2014 r. (czteroletnich)
 • 4 321 dzieci urodzonych w 2013 r. (pięcioletnich)
 • 4 993 dzieci urodzonych w 2012 r. (sześcioletnich)
 • 75 dzieci urodzonych w 2011 r. (siedmioletnich)
 • 2 dzieci urodzonych w 2010 r. (ośmioletnich)

Liczby te nie obejmują noworekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice) – 1,77; w Przedszkolu nr 145 (ul. Poronińska 7, Dzielnica X – Swoszowice) – 1,52; w Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII – Podgórze) – 1,46.

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to: Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV – Mistrzejowice); Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII – Podgórze) oraz Przedszkole nr 135 (ul. J. Stępnia 1, Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim).

Remonty i inwestycje

W tym roku w 260 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach zaplanowane zostały prace remontowe. Najczęściej wykonywane były remonty instalacji, podłóg, wymiana okien oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, remonty dachów, sal lekcyjnych, gimnastycznych, pracowni i korytarzy oraz remonty toalet.

Na powyższe prace remontowe szkół i placówek miasto Kraków do chwili obecnej przeznaczyło kwotę ok. 26 mln zł.

W budżecie miasta Krakowa na 2018 r. na inwestycje programowe związane z infrastrukturą oświatową (w tym przyszkolnymi obiektami sportowymi) zaplanowano ok. 129,18 mln zł (84,15 mln zł w programie Oświata i Wychowanie oraz 45,03 mln zł w programie Sport i Rekreacja).

Budowa przedszkoli

 • budowa czterooddziałowego przedszkola przy al. Dygasińskiego – w tym roku planowane zakończenie realizacji zadania, lata realizacji: 2017-2018.
 • adaptacja Szkoły Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34 na potrzeby 4-oddziałowego przedszkola – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2018-2019.

Termomodernizacja budynków oświatowych

 • Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12
 • Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6
 • Szkoła Podstawowa nr 92, os. Strusia 19
 • Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36
 • Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57
 • Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28
 • Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 (internat)
 • Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 – planowane zakończenie 30 września br.
 • Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 – przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, termomodernizacja oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – zakończono termomodernizację budynku szkoły; natomiast budynek przedszkola zostanie wykonany do końca listopada
 • Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3 – opracowano dokumentację,
  jeszcze w tym roku planowane jest ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
 • Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 – opracowano dokumentację,
 • Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Żuławskiego 9 – opracowano dokumentację,
 • Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 – opracowano dokumentację,
 • Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 – opracowano dokumentację,

Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6
 • XII Liceum Ogólnokształcące (dawny ZSO nr 6), os. Kolorowe 29a
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20
 • Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48
 • VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1

Rozbudowa, adaptacja i modernizacja szkół i placówek:

 • Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 – rozbudowa – zakończenie realizacji zadania 31 sierpnia br., lata realizacji: 2014-2018.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2015-2019.
 • Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 do przepisów przeciwpożarowych – zakończono.
 • Modernizacja budynku internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie – w trakcie realizacji.
 • Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2016-2021.
 • Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 – w tym roku wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej, lata realizacji: 2009-2018.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – modernizacja części przedszkolnej
 • Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 – modernizacja budynku
 • Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 – wykonanie ogrodzenia. Zakończono ogrodzenie od strony ogrodu; od strony frontowej wymagane było opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dlatego jego realizacja będzie w terminie późniejszym.
 • Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 – modernizacja
 • Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 – modernizacja budynku – zakończono
 • Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – modernizacja schodów
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – modernizacja sali gimnastycznej
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 – modernizacja budynku
 • Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – modernizacja sanitariatów
 • Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15
 • Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13 do przepisów przeciwpożarowych
 • Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 – modernizacja sanitariatów
 • Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a – modernizacja sali gimnastycznej
 • Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 – adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne Samorządowe Przedszkole nr 135, ul. Stępnia 1 – opracowanie dokumentacji projektowej
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja
 • Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, ul. Niecała 8
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja
 • Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 – modernizacja budynku
 • Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”
 • Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a – modernizacja
 • V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka12 – adaptacja poddasza
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 – modernizacja budynku
 • Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 3 – adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 – modernizacja ogrzewania
 • Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 – modernizacja ogrzewania
 • Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Os. Złotego Wieku 36 – zakup i montaż platformy przyschodowej
 • Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła–Mireckiego 29 – modernizacja kotłowni
 • Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22
 • X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 – budowa monitoringu wizyjnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilhelma “Wilka” Wyrwińskiego 1 – modernizacja

Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych:

 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2015-2021.
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny – trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania, lata realizacji: 2016-2021.

Budowa sal gimnastycznych / hal sportowych (jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie):

 • Budowa hali sportowej przySzkole Podstawowejnr 26, ul. Krasickiego 34 – lata realizacji: 2018-2021.
 • Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni, lata realizacji: 2016-2018.
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowejnr 25, ul. Komandosów 29 – w trakcie realizacji roboty budowlane, lata realizacji: 2016-2019.
 • Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – lata realizacji: 2014-2018.
 • VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej – zadanie zakończone, lata realizacji: 2014-2018.
 • Budowa sali gimnastycznej Szkole Podstawowej 32, ul. KrólowejJadwigi 78 – złożono wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Salwator”.

Budowa, rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych i infrastruktury sportowej (jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie):

 • Budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29 – II etap
 • Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 – lata realizacji: 2016 – 2018
 • Rewitalizacja boisk w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Telimeny 9
 • Rewitalizacja boisk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8, ul. M. Wrony 115
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 141 (dawny ZSO nr 52), ul. Sawy-Calińskiego 12.
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 101, os. Jagiellońskie 9
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze16
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18
 • Rewitalizacja boisk w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35
 • Rewitalizacja boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, os. Oświecenia 30
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31
 • Rewitalizacja boisk w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204
 • Rewitalizacja boisk w VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grzegórzecka 24
 • Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.