Codziennie zarządzamy systemem gospodarowania odpadami i oczyszczania miasta. Nasze rozwiązania są wzorcowe dla innych gmin w Polsce. Inwestujemy w ekologię. Stale podnosimy jakość i zakres naszych usług. Wdrażamy nowe rozwiązania i technologie. Z naszych programów edukacyjnych korzysta 10 tysięcy krakowian rocznie. Likwidujemy wtórną emisję pyłów. Dbamy o Kraków – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.