zmysły_vs_rzeczy_ to tematyczna konferencja, połączona z rozbudowaną częścią warsztatową. 29 listopada w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyły się także warsztaty, nawiązujące do dizajnu doświadczanego zmysłami. Uczestnicy konferencji i wszyscy chętni mogli przejść specjalnie stworzoną ścieżką sensoryczną, w pełnej ciemności. Chodziło o przeżycie wspomnianego, innego niż wizualny, wymiaru projektowania oraz uświadomienie osobom widzącym potrzeb i warunków życia, w jakich przebywają osoby z niepełnosprawnością wzroku. Tego typu wrażliwość pojawiła się również w trakcie pozostałych zajęć warsztatowych, poświęconych batikowaniu zabawek drewnianych, cyfrowemu street artowi i projektowaniu w technologii 360 stopni.