W ramach akcji informacyjnej “Kraków wspiera dojrzałość szkolną… rodziców”. 12 marca (sobota) odbędzie się dzień otwarty w szkołach podstawowych. Wszystkie zainteresowane placówki edukacyjne otworzą swoje podwoje rodzicom i dzieciom, by pomóc w podjęciu świadomej decyzji o rozpoczęciu obowiązku szkolnego.

Akcja przygotowana jest tak, by zainteresowani mogli odwiedzić kilka placówek w jednym dniu wolnym od pracy. Rodzice będą w nich mogli spotkać specjalistów, którzy udzielą wszelkiego wsparcia merytorycznego i diagnostycznego, pozostawiając decyzje o dalszej drodze edukacyjnej dzieci, w tym przede wszystkim, w jakim wieku posłać je do szkoły rodzicom.

Pełna lista szkół biorących udział w akcji [pdf]

Przypominamy także, że dziś rozpoczął się KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW, który skończy się również sobotą otwartą w krakowskich szkołach zawodowych i technicznych, co oznacza, że najbliższa sobota będzie przebiegała pod hasłem: edukacji oraz przyszłości najmłodszych mieszkańców Krakowa.