W tym roku mija 10. rocznica funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa. 11 września 2006 r. na ręce Prezydenta Jacka Majchrowskiego przekazano certyfikat zaświadczający, że Urząd Miasta Krakowa stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.  – Dziś nikt już nie stawia pytania, czy w ogóle zarządzać jakością, ale jak to robić, by osiągać wymierne efekty.

Dla nas, w Krakowie, takim wymiernym efektem stosowania od 10 lat tego rodzaju systemu jest zauważana przez mieszkańców poprawa jakości obsługi. To jest jeden z największych naszych sukcesów ostatnich lat – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślał jednocześnie, że sukces, jaki osiąga Miasto Kraków na różnych płaszczyznach, nie jest efektem jednorazowego działania, lecz stanowi rezultat codziennej, systematycznej pracy wielu urzędników. – Mieszkańcy oczekują od nas dobrych rozwiązań, szybkich decyzji i przyjaznego otoczenia. Wdrażane przez Urząd w ostatnich 10 latach nowoczesne rozwiązania, a także stałe doskonalenie wiedzy naszych pracowników przyczynia się do wypracowania takich rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi klientów – wskazywał Jacek Majchrowski.

Wymiernym dowodem na osiągnięcia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Krakowa są liczne nagrody, jakie otrzymuje Magistrat. Wśród nich warto wymienić Małopolską Nagrodę Jakości, przyznaną w 2006 roku, Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International w kategorii QI-order Zarządzanie najwyższej jakości, uzyskane dwukrotnie: w 2010 i 2013 roku, Polską Nagrodę Jakości z 2014 roku i Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF z 2015 roku.