W nocy z 1 na 2 grudnia rozpocznie się drugi etap prac na ul. Konopnickiej. Objęty nimi został odcinek między rondem Matecznego a rzeką Wilgą, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu. Remont będzie prowadzony przez całą dobę i potrwa do 4 grudnia.

Ze względu na technologię wykonywania robót bitumicznych – z użyciem asfaltów modyfikowanych, których przepisy normatywne nie dopuszczają do wykonywania nawierzchni przy niskich temperaturach, wykonawca zmienił harmonogram robót. Prace będą wykonywane przez całą dobę.

W ramach robót odnowione zostaną obie jezdnie ul. Konopnickiej, pomiędzy rondem Matecznego a rzeką Wilgą. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na jezdni prowadzącej w kierunku Wieliczki. Drogowcy będą zajmowali kolejno po jednym pasie – dzięki czemu zachowana zostanie zostanie możliwość przejazdu w trakcie prac, później przeniosą się na pas prowadzący do centrum miasta.

Drugi etap – odcinek od ronda Matecznego do rzeki Wilgi w kierunku centrum: od 1 do 4 grudnia:

  • w nocy z 1/2 grudnia: sfrezowanie zatoki autobusowej, prawoskręt na Orawską
  • 2 grudnia: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku
  • w nocy z 2/3 grudnia: sfrezowany zostanie prawy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi
  • 3 grudnia: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku
  • w nocy z 3/4 grudnia: sfrezowany zostanie lewy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi
  • 4 grudnia: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku.

Koszt remontu to ok. 1,7 mln zł. Realizowany jest w ramach programu nakładkowego.