Dokładnie 25 lat temu Kraków podpisał umowę o współpracy ze Lwowem. Świętowanie jubileuszu miało wyglądać inaczej, pandemia wymusiła modyfikację planu. Rocznicę postanowiono upamiętnić przez posadzenie po 25 klonów, we Lwowie i w Krakowie. Drzewa zostały posadzone w parku Dębnickim.