Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej przystąpiła do cyklicznej akcji sadzenia drzew na terenie miasta Krakowa. Każdego roku, z okazji inauguracji roku akademickiego, będzie przybywać kolejnych sadzonek.

Wydarzenie o nazwie AGH For.Rest, organizowane w ramach 103. inauguracji roku akademickiego, po raz pierwszy odbyło się 8 października o godz. 13.00 w rejonie ul. Rybitwy/Golikówka w Krakowie.

W wydarzeniu wzięli udział rektor AGH prof. Jerzy Lis, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami prof. Marek Cała, przedstawiciele dyrekcji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz pracownicy i studenci AGH.

Miejsce nasadzenia wskazał Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, który na tę szczególną akcję przeznaczył łącznie obszar o powierzchni 0,55 ha. W tym roku przypada 103 inauguracja roku akademickiego w AGH, więc zasadzone zostały 103 drzewa tj. olcha czarna, dąb bezszypułkowy i grab pospolity.