Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej i rozbudowana aleja 29 Listopada od ulicy Woronicza do granicy Krakowa to dwie inwestycje, które zmieniają komunikacyjne przyzwyczajenia krakowian. Nie byłoby to możliwe bez finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

Nowa linia tramwajowa z rekordowym zainteresowaniem

O tym, że nowa linia tramwajowa już zmienia przyzwyczajenia komunikacyjne krakowian, świadczą liczby: przez trzy pierwsze miesiące z nowego odcinka (od przystanku „Papierni Prądnickich” do „Krowodrzy Górki P+R”) skorzystało blisko 1,6 mln pasażerów. Zrealizowano prawie 42,5 tys. kursów, a liczba rozkładowych kilometrów na nowym odcinku wyniosła około 178 tys. Obecnie pasażerowie mogą już korzystać z pętli końcowej i terminala autobusowego na Górce Narodowej.

Nowa inwestycja tramwajowa na północy to 5,5 km podwójnego torowiska (łącznie 11 km torów tramwajowych), 23 perony tramwajowe, nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy na Górce Narodowej i przebudowany węzeł przesiadkowy na Krowodrzy Górce. To także trzy parkingi P+R z ok. 660 miejscami postojowymi wraz z miejscami dla niepełnosprawnych oraz stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach zadania wybudowano nowe fragmenty ulic, m.in. nowy odcinek ul. Pachońskiego oraz ulice gen. Sosabowskiego i Ździebły-Danowskiego. Przebudowano ulicę Opolską – powstał w niej dwukomorowy tunel drogowy. Rowerzyści mają do dyspozycji ok. 6,3 nowych dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Nasadzono ok. 3,5 tys. drzew i ok. 41 tys. krzewów.

Realizacja tej największej transportowej inwestycji w Krakowie ostatnich lat nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Kraków uzyskał dotację w wysokości ok. 184 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Do realizacji zadania dołożył się też polski rząd przekazując na tę inwestycję kwotę 38 mln zł w ramach rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Ważniejsze korzyści dla mieszkańców:

  • Możliwość szybkiego dojazdu transportem publicznym do śródmieścia w ok. 20 minut
  • Umożliwienie dalszej rozbudowy układu tramwajowego do kolejnych rejonów na północy – w ramach zadania powstanie wyprowadzenie torowe od pętli Krowodrza Górka w kierunku osiedla Azory
  • Uspokojenie ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie istniejących i nowo powstających osiedli pomiędzy ul. Opolską a granicą miasta
  • Rozbudowa sieci dróg rowerowych – poprawa dojazdu do śródmieścia jednośladem
  • Poprawa niezawodności infrastruktury komunalnej (kanalizacja, wodociąg, ciepłociąg, sieć energetyczna i teletechniczna) w północnej części Krakowa.

Wylotówka na Warszawę po nowemu: aleją 29 Listopada w XXI wiek

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa to druga co do wielkości inwestycja transportowa miasta na północy. Jej realizacja uzyskała unijne wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości ponad 100 mln zł.

Cel inwestycji to poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z realizowanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym staje się znacznie łatwiejszy i szybszy.

Po rozbudowie na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa aleja 29 Listopada to wreszcie arteria wylotowa na miarę XXI wieku. Na odcinku ok. 2,6 km ruch samochodowy poprowadzono dwoma jezdniami po co najmniej dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach zadania przebudowa i wybudowano łącznie 15 skrzyżowań z następującymi ulicami: Węgrzecką, Witkowicką, Belwederczyków, planowaną ulicą Iwaszki, linią Krakowskiego Szybkie Tramwaju, planowaną ul. Felińskiego, Banacha, ks. Meiera, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewną, Powstańców, Rybianka, Dobrego Pasterza i Chlebowa, Nad Strugą, Woronicza.

Na realizacji zadania zyskali rowerzyści i pasażerowie komunikacji autobusowej: powstało 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, a także 2,8 km buspasów. Rejon nowej alei 29 Listopada zdobi 371 drzew i ponad 17 tys. krzewów. Część z roślin nasadzono na zielonych skwerach w rejonie ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego.

Ważniejsze korzyści dla mieszkańców:

  • Poprawa stanu istniejącego arterii i zapewnienie jej właściwych parametrów technicznych, dzięki czemu zmniejszy się poziom drgań, a także emisja hałasu i spalin
  • Nowa infrastruktura dla rowerzystów oraz buspasy, które przyczynią się do usprawnienia komunikacji autobusowej na północy Krakowa
  • Modernizacja istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury komunalnej – szczególnie kanalizacji deszczowej – przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tej części miasta
  • Nowe zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.