Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa, która od kilku wieków przyciąga tłumy widzów. Dzisiaj, 6 czerwca, lajkonikowy orszak, w towarzystwie kapeli Mlaskoty, przemierza trasę, która w tym roku została zmieniona ze względu na remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Wieczorem prezydent Krakowa, na Rynku Głównym wręczy Lajkonikowi należny mu haracz.