30 marca Urząd Miasta Krakowa otrzymał całościową ekspertyzę techniczną, dotyczącą zabezpieczenia i usuwania skutków katastrofy budowlanej wywołanej pożarem archiwum miejskiego. Ekspertyza opracowana została przez ekspertów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Ekspertyza szczegółowo i kompleksowo określa zasady zabezpieczenia obiektów archiwum, a także kolejność i sposób wykonywania prac rozbiórkowych hali nr 1 i 2, uwzględniając przy tym ochronę dokumentów, które ocalały z pożaru. Ponieważ Prokuratura zastrzegła sobie prawo wykonywania czynności śledczych do 10 kwietnia, rozpoczęcie robót rozbiórkowych będzie możliwe od 12 kwietnia.