Krakowska mapa miejsc otwartych na potrzeby osób starszych co roku się zagęszcza. Niemałą zasługę ma w tym akcja „Miejsce przyjazne seniorom” – promująca podmioty, które swoją ofertę kierują także do najstarszych krakowian. 8 października, podczas gali finałowej, ogłoszono laureatów tegorocznej, ósmej edycji akcji. Doceniona została m.in. działalność Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Co roku w ramach akcji wyróżniane są miejsca, takie jak: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, medyczne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, które podejmują działania prosenioralne, polegające, np. na dostosowaniu architektury czy oferty usług lub produktów do potrzeb osób starszych, np. zniżki skierowane do tej grupy. Finał tegorocznej akcji odbył się w Operze Krakowskiej, a wydarzenie otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.