Kontynuacja pracy ekodoradców, wsparcie mieszkańców krakowskiego obwarzanka, więcej kontroli palenisk – to główne działania planowane w najbliższym czasie w gminach Metropolii Krakowskiej. Na ten cel stowarzyszenie może wykorzystać jeszcze 15 mln zł w ramach ZIT. Kraków, zrzeszony w Metropolii, wystąpi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o zaskarżenie zmian w uchwale antysmogowej dla Małopolski.