Rozpoczęło się zazielenianie nasypu nad tunelem Trasy Łagiewnickiej, w rejonie terenu zwanego “Białymi morzami”. Trawa siana jest metodą hydrosiewu.