Dziś (25 kwietnia, poniedziałek) w Krakowie obraduje I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów. Rady Seniorów i Seniorzy z całej Polski, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych wspólnie dyskutują w magistracie nad rozwiązaniami problemów, z którymi na co dzień borykają się osoby starsze. Wydarzenie służy zwiększeniu partycypacji osób starszych w życiu miasta. Obrady zainaugurował Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig.

– Polityka senioralna Gminy Miejskiej Kraków jest zrównoważona – z jednej strony otwieramy się środowiska senioralne, z drugiej staramy także rozwijać działania na linii seniorzy – Miasto. Chcemy, aby głos osób starszych był słyszany. Kongres jest dodatkowym impulsem, dzięki czemu będziemy bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia – powiedział otwierając Kongres Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig.

– Jesteśmy pewni, że obrady wpłyną na środowisko ludzi starszych i że kongres przyczyni się do powstawania rad seniorów w gminach, które jeszcze takiego organu nie posiadają. Mam nadzieję, że wydarzenie przyczyni się do zrozumienia problemów osób starszych i ich rozwiązania  – uważa przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów Antoni Wiatr.

– Kraków jest miastem, w którym średnia życia jest najdłuższa w Polsce. Blisko 21% mieszkańców to osoby, które mają więcej niż 60 lat. Dlatego polityka senioralna jest bardzo ważnym elementem działań naszego miasta – to aktywizacja i integracja, partycypacja społeczna, współpraca pokoleń, troska o ochronę zdrowia seniorów. Ważna jest także aktywizacja fizyczna osób starszych –  powiedziała Anna Okońska-Walkowicz – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Organizatorami I Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów pt. “Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych Rad Seniorów” są Prezydent Miasta Krakowa oraz Ogólnopolskie Porozumienie o współpracy Rad Seniorów.

Podczas spotkania reprezentanci poszczególnych rad omawiają tematy związane m.in. z ochroną zdrowia, zabezpieczeniem finansowym seniorów i zapobieganiu wykluczenia osób starszych z życia społecznego.

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów zostało podpisane 21 sierpnia 2015 r. w Krakowie. Sygnatariusze zaapelowali do władz centralnych i samorządowych, by wspierały demokratyczne powoływanie kolejnych rad seniorów. Oprócz przedstawicieli z Krakowa, pod dokumentem podpisali się również reprezentanci seniorów z Warszawy, Opola, Łodzi i Poznania, a także prezes Polskiej Unii Seniorów Janusz Marszałek.

– Podstawowym celem Porozumienia jest upowszechnienie demokratycznego wyłaniania Rad Seniorów, podniesienie ich rangi oraz wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach osób starszych. Współpraca członków Porozumienia polega na systematycznych konsultacjach dotyczących proponowanych rozwiązań, wymianie doświadczeń w kreowaniu spójnej polityki senioralnej, aktywizowaniu seniorów do społecznej działalności i wspólnym zmienianiu wizerunku osób starszych – przypomina Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Pierwszym koordynatorem Porozumienia jest Rada Krakowskich Seniorów. Przypomnijmy, Rada Krakowskich Seniorów – w przeciwieństwie do innych rad w polskich gminach – została wybrana demokratycznie, poprzez głosowanie, a nie mianowanie. Inicjatorem powołania Rady był Prezydent Miasta Krakowa. 30 września 2014 r. Prezydent Jacek Majchrowski otworzył pierwsze posiedzenie Krakowskiej Rady Seniorów. To 25-osobowe gremium zgłasza inicjatywy, doradza i konsultuje z Prezydentem oraz radnymi wszelkie miejskie działania dotyczące osób starszych.