Zapraszamy do oglądania najnowszego wydania Informacji, a w nim m.in. o:

  • przestrzeni terapeutycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach
  • elektronicznej rejestracji do kolejki Urzędu Miasta Krakowa
  • przebudowie ul. Krakowskiej
  • propozycjach zmian w nowej taryfie biletowej komunikacji miejskiej
  • nowym przedszkolu w Prokocimiu
  • krakowskich zapustach
  • nowohuckich schronach
  • nagrodzie dla Krakowa za najlepszą dekorację świąteczno-noworoczną
  • plebiscycie na piłkarza roku